Αρχή και τέλος
Τέλος και αρχή
Για να κυλά
ανασταινόμενη η ζωή
και να δοξάζεται
η πηγή της ανωτροπίας
Συνάντηση με τον ειδικό.

Συχνά μπαίνει ο προβληματισμός μέχρι που φθάνει μια υγιής εκδήλωση και που ξεκινά το ‘παθολογικό’. Ένα βασικό κριτήριο είναι ο βαθμός λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικογενειακό, καθώς και στον χώρο εργασίας του.

Στην συνάντηση με τον θεραπευόμενο, που την χαρακτηρίζει κατά βάση μία καθαρά ανθρώπινη επικοινωνία, κρίνεται και ο βαθμός ακεραιότητας της προσωπικότητας του θεραπευτή.

Η ικανότητα εγκατάστασης θεραπευτικής σχέσης από την πλευρά του θεραπευτή, θεωρείται από τον θεραπευόμενο ως κάτι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με την όποια επαγγελματική του εμπειρία που σχετίζεται με την ειδίκευσή του. Τότε η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί λειτουργεί ιδιαίτερα βοηθητικά για την συνέχιση και ολοκλήρωση της θεραπείας.

Περισσότερα...
 
Άνθρωπος και Ψυχική Υγεία

Το να ζητήσει κανείς βοήθεια από έναν ειδικό στον τομέα της ψυχικής υγείας και ψυχικής ισορροπίας, δεν είναι απλή υπόθεση παρ’ όλες τις καλές συστάσεις που μπορεί να έχει γι’ αυτόν.
Συνήθως βιώνει ένα τέτοιο αδιέξοδο λόγω της ‘βασανιστικής’ κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ώστε να τολμήσει να κάνει αυτό το βήμα. Ξεκινά λοιπόν με έναν συμβιβασμό. Ο επόμενος συμβιβασμός θα προκύψει από την αναγκαιότητα λήψης κάποιας φαρμακευτικής αγωγής.

Περισσότερα...
 
Εν αρχή είναι η σχέση

Μία προσέγγιση ενός ψυχοθεραπευτή στα διάφορα είδη σχέσεων, με εξέταση του καθοριστικού ρόλου που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου και στη συνέχιση της ίδιας της ζωής.

Περισσότερα...
 
Κατάθλιψη

Στην σημερινή εποχή η συχνότητα εμφάνισης της κατάθλιψης έχει αυξηθεί σημαντικά και ευρίσκεται σε άμεση σχέση με τον τρόπο ζωής στην σύγχρονη κοινωνία.
Παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας στο σήμερα είναι η ακραία ανταγωνιστικότητα, η κρίση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που συμβαδίζει με την ταυτόχρονη αύξηση του καταναλωτισμού και η κρίση ανθρώπινων αξιών.

Περισσότερα...